Månadsmöten

På månadsmötena träffas vi för att titta på bilder, utbyta erfarenheter, fika och ha det trevligt. Som regel har vi en bildvisare, oftast någon klubbmedlem eller ibland någon utifrån som visar sina bilder. Månadsmötena brukar vara den andra tisdagen i månaden med uppehåll under juli och augusti, för mer information se fliken "På Gång".

Mellanmöten

Mellanmöten är fristående möten för fördjupning kring något specifikt tema. De kan vara upplagda som en föreläsning eller ett informellt utbyte av erfarenheter.

Intressegrupper

Intressegrupper är fristående möten kring något specifikt tema. Detta är ingen kurs utan vi träffas och lär av varandra som ett informellt utbyte av erfarenheter under någon eller några gånger. 

Intressegrupper som vi haft under senaste året är:

  • Berättande bilder
  • Lightroom
  • Kamerateknik
  • Makrofotografering
  • Photoshop

Tävlingar

Vi planerar för två klubbtävlingar per år.  Några medlemmar brukar dessutom ställa upp i tävlingar på distriktsnivå eller nationell nivå.  Kontakta våra tävlingsansvariga för mer information.

Utställningar

Klubben planerar för minst en utställning under året.

Studiebesök

Vi genomför då och då studiebesök hos professionella fotografer, intressanta personer, event eller företag.

Utflykter

Utflykter är ett stående och uppskattat inslag i klubbens verksamhet. Det kan vara utflykter på några timmar i omgivningen eller resor på flera dagar. Vi planerar för en vår- och en höstutflykt.  På våren brukar det ofta bli över en helg för att få lite mer fototid.

Bildbedömning

Bildbedömningsgruppen består av frivilliga medlemmar som träffas och bedömer bilder främst från andra klubbar. När önskemål finns bedöms även bilder inom klubben.  Detta kan vara ett bra sätt att få konstruktiv kritik på dina bilder. Du kan vara anonym eller delta med namn.

Man kan även välja att få resultatet redovisat på ett klubbmöte och där även få respons från andra medlemmar.

Kontakta bildbedömningsgruppen för mer information.

Externa kontakter

Östsvenska fotodistriktet

Linköpings fotoklubb är en del av Östsvenska fotodistriktet.

Riksförbundet svensk fotografi (RSF)

Fotoklubben är ansluten till Riksförbundet svensk fotografi, RSF.