Välkommen att bli medlem!

Om du vill bli medlem är du välkommen att fylla in formuläret nedanför.

Medlemsavgift

Följande avgifter gäller f.o.m. 2019-01-01

  • Medlemsavgiften är 350 kronor per år.

  • Ungdomar under 18 år eller familjemedlem till klubbmedlem betalar 175 kronor

  • Efter sommaruppehållet är beloppen 175 kronor respektive 90 kronor.

  • Medlemsskapet gäller per kalenderår

  • Postgirokonto: 486 91 19 – 0
    Ange Linköpings fotoklubb som betalningsmottagare

Vi kan tyvärr inte ta emot kontant betalning på våra klubbmöten!

För information och frågor om klubben kan du kontakta någon i klubben, se sidan "Kontakta oss".

Vad och varför vill vi veta om dig?

Vi behöver ditt namn, bostadsort samt E-postadress.

Vi behöver dessa uppgifter för klubbens kommunikation till medlemmar som går via E-Post.

Vad får du som medlem?

Du blir medlem i en fotoklubb där Du kommer att träffa trevliga och intressanta människor med samma intresse som Du och få möjlighet till kunskapsutbyte.För att vara med i klubbens aktiviteter såsom utställningar, tävlingar, mellanmöten, intressegrupper, utflykter mm, så skall man vara medlem för att få deltaga. Du får även tillgång till arrangemang som ordnas av Östsvenska fotodistriktet, ÖFD, och  Riksförbundet svensk fotografi, RSF, genom ditt medlemskap.

Däremot är man givetvis välkommen att komma på något av våra månadsmöte för att se vad vi gör och om det kan vara något som man vill vara med och engagera sig i.

 
Namn *
Namn
Familjerabatt
(familjemedlem till klubbmedlem betalar endast 100 kronor)
 

Integritets förklaring (Privacy Statement)

Linköpings fotoklubb, Dataskyddsförordningen (DSF) och EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Linköpings fotoklubb har en medlemslista med namn, mailadress, bostadsort och datum för medlemskap. Vi sparar information om medlemmar upp till två år efter att de utträtt ur klubben alternativt inte betalt medlemsavgift. Vi för statistik över antal medlemmar, hur många nya medlemmar vi får och hur många som slutar.

Vi registrerar dig som vår medlem i en databas som administreras av Styrelsen.

När vi skickar ut information till våra medlemmar skickas mailadresserna som Blind Carbon Copy (Bcc) för att inte röja någon. Listan över mailadresser uppdateras flera gånger om året.

Mail och inbjudan till möten skickas via klubbens maillista. Vill du inte vara med i maillistan kan du säga till, så plockar vi bort dig.

Styrelsen har tillgång till en medlemslista med namn, mailadress och bostadsort.

Föreningen ordnar med tidsbegränsade temporära intressegrupper kring specifika ämnen. Till varje intressegrupp finns minst en kontaktperson. Kontaktpersonen ansvarar för hantering och lagring av intressegruppens personuppgifter, dvs namn och mailadress. När intressegruppen avslutas, är det således intressegruppens kontaktperson som också ansvarar för att radera personuppgifterna på de som deltagit.

Vi gör vårt bästa för att följa DSF och GDPR. Vi lämnar inte ut listor på våra medlemmar till någon, inte ens till våra medlemmar. Däremot får du gärna berätta för vem du vill att du är medlem.